KLINGERKA svojim charakterom vytvorí prirodzený prechod medzi vznikajúcim moderným centrom mesta – bratislavským „downtownom“ – a pokojnou štvrťou historickej Klingerovej kolónie. Zároveň ponúka príležitosť bezpečne investovať do dlhopisov vydaných skupinou JTRE a stať sa tak súčasťou vzniku tohto zeleného realitného projektu.

Dlhopisový program so zero-kupón bondami

- dlhopisy vydáva skupina JTRE s viac ako 25-ročnými skúsenosťami, ktorá pripravuje projekt Klingerka II.

- program ponúka atraktívny pomer výnosu a rizika

- Klingerka II. nadväzuje na úspešnú, plne obsadenú a vypredanú prvú etapu

- prinesie veľkorysé verejné priestory určené pre zeleň a voľnočasové aktivity, stromové aleje a zelené vnútrobloky, komplexné dopravné riešenie vytvorí pokojnú štvrť priateľskú k chodcom a cyklistom, vzniknú nízkoenergetické stavby

Pokračovanie projektu KLINGERKA vhodným spôsobom doplní rozvíjajúce sa nové centrum Bratislavy v súlade s princípmi ohľaduplnosti k životnému prostrediu a priaznivým sociálnym a ekonomickým vplyvom. Na nevyužívanom pozemku v bývalej priemyselnej zóne ohraničenej Prístavnou, Košickou a Mlynskými nivami vznikne polyfunkčná mestská štvrť. Prvú etapu doplní viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody, gastro a iné doplnkové služby v parteri na rušnej Košickej ulici a v pavilónoch na pokojnej Plátenníckej vo forme high street retailu. Bývanie a služby doplní administratívna veža s prenajímateľnou plochou 31-tisíc štvorcových metrov. Dostatok parkovacích kapacít zabezpečí viac ako 1 700 stojísk v podzemných garážach, vďaka čomu sa zachová pokojný a bezbariérový charakter ulíc podporujúci peší a cyklistický pohyb.

Dôraz na zeleň a verejný priestor

Už v prvej etape projektu vznikol na ploche veľkej ako polovica futbalového ihriska verejný park s detským ihriskom, lavičkami a jazierkom na zachytávanie dažďovej vody. Pokračovaním projektu bude prepojený so zelenými vnútroblokmi orientovanými do Plátenníckej ulice a pasážami až k novému stromoradiu na Košickej. Koncept dvorov nadviaže na charakter pokojného bývania v pôvodnej Klingerovej kolónii.

Koncept kladie dôraz na kvalitný verejný priestor z pohľadu obyvateľa aj z pohľadu tvorby mesta. Vnútrobloky vytvoria verejný priestor primárne určený pre zeleň a voľnočasové aktivity. Obyvateľom a návštevníkom ponúknu príjemné a bezpečné komunitné prostredie oddelené od dopravného ruchu Košickej ulice, s dostatkom aktivít pre deti.

Pokračovanie projektu počíta s komplexnou revitalizáciou stromovej aleje na Plátenníckej ulici, ale aj s vysadením novej aleje pozdĺž celého projektu na Košickej. Objekty sú odsadené od Košickej ulice tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov. Koridor tak bude mať vlastné prirodzené tienenie od frekventovanej cesty.

Utlmenie dopravy dá priestor chodcom a cyklistom

Súčasťou návrhu je komplexné riešenie dopravnej situácie v lokalite. V rámci kompletnej rekonštrukcie Plátenníckej ulice vznikne nový chodník pre peších a pozdĺžne verejné parkovacie miesta, ktoré budú spadať pod mestský systém parkovania. Cyklisti získajú pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou. Na Prístavnej pribudne aj nový cykloprechod so svetelnou signalizáciou.

Dopravné napojenie je navrhnuté s ohľadom na komunitu obyvateľov Klingerovej kolónie tak, aby neboli dopravou zaťažené ulice s pôvodnou zástavbou rodinných domov. Podzemné garáže budú prístupné výhradne cez novovybudované vjazdy priamo z Košickej a Mlynských nív.

Projekt vytvára priestor pre vybudovanie električkovej trate spájajúcej Petržalku a Ružinov ustúpením výstavby na Košickej ulici. Ekologický nosný dopravný systém doplní existujúce zastávky autobusov a trolejbusov na Košickej, Landererovej, Prístavnej a Mlynských nivách.

Udržateľná zástavba

Najvyššie kritériá energetickej efektívnosti a udržateľnosti spĺňajú už obe budovy z prvej etapy – rezidenčná veža má energetický certifikát A0 a administratívna budova disponuje certifikátom BREEAM EXCELLENT. Prepojené sú parkovacím domom so zelenou strechou, ktorá prispieva k vytvoreniu vhodnej mikroklímy a zadržiavaniu vody v území.

Pokračovanie KLINGERKY bude tvoriť klesajúca líniová zástavba pozdĺž Košickej ulice s výškovou dominantou v nároží od Prístavnej ulice. Verejné zelené vnútrobloky s pavilónmi sa citlivo napoja na Klingerovu kolóniu. Prevádzka všetkých budov bude zameraná na optimalizáciu spotreby energií a vody a zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia vďaka využitiu inovatívnych technológií, meraniu a vyhodnocovaniu údajov. Striktné požiadavky sa týkajú napríklad kvality vzduchu v interiéri, úrovne a kvality umelého aj prirodzeného osvetlenia, tepelnej a akustickej pohody. Odpadové hospodárstvo objektov bolo navrhnuté pre dôslednú separáciu odpadu a minimalizáciu netriedeného odpadu. Správa budov sa bude realizovať s dôrazom na udržateľnosť. Rovnako aj výstavba, kde minimálne päť z dôležitých konštrukčných materiálov bude mať ekologický certifikát EPD.

Realizačnému návrhu zelene predchádzala štúdia ekológie a biodiverzity v území spracovaná podľa kritérií BREEAM. Údržba zelene bude realizovaná ekologickým spôsobom.