Reorganizácie, výber lokalít aj kratšie prenájmy

„Spoločnosti reorganizujú svoje priestory v zmysle nových požiadaviek aj v súvislosti s tým, že veľa pracovníkov ostáva na home officeoch. Spoločnosti, ktoré máme v portfóliu, väčšinou volia hybridný model, kde časť zamestnancov je väčšinou doma a chodieva do officeu určité dni alebo určité mesiace,“ informovala Miroslava Sklenárová zo spoločnosti J&T Real Estate. Vo svojej developerskej spoločnosti majú skúsenosti, že zamestnávatelia majú problém dostať zamestnancov späť do kancelárií, pretože mnohí zamestnanci si zvykli pracovať z domu.

Zamestnancov chcú firmy motivovať na návrat do kancelárie napríklad výberom kancelárskych priestorov v okolí nákupných centier, kde budú mať k dispozícii služby a potraviny v bezprostrednom okolí. Pri nových klientoch hľadajúcich kancelárie na prenájom sa oproti predpandemickým rokom stretávajú s tým, že klienti majú záujem o prenájom len na jeden rok či maximálne dva. Táto situácia je podľa Sklenárovej daná tým, že firmy vyčkávajú, čo sa na trhu udeje.

Vzhľad súčasných kancelárií

Dominika Fecková zo spoločnosti Nowy Styl, ktorá sa zaoberá výrobou kancelárskych interiérov a nábytkov, odprezentovala výsledky prieskumu spoločnosti, kde zisťovali očakávania klientov od svojich budúcich kancelárskych priestorov. V 82 percentách prípadoch je to stretávanie sa s klientmi, ďalej mítingy s konzultantmi a spolupracovníkmi (75 percent) či neformálne mítingy v oblasti pracovných tém (73 percent).

Medzi hlavné zmeny v požiadavkách na vybavenie kancelárskych priestorov patrí napríklad vybavenie všetkých zasadacích miestností audiovizuálnou technikou pre efektívne online-offline stretnutia, dostatok fyzického priestoru na výmenu a komunikáciu nápadov a informácií či možnosť priestoru na zdôraznenie skupinovej spolunáležitosti, napríklad formou nástenky s neformálnymi fotografiami kolegov.