"S FLOW môžu prenajímatelia a majitelia budov využiť silu technológie inteligentných budov k formovaniu udržateľnej budúcnosti svojich nehnuteľností a nájomcov," povedal Lukáš Balík, generálny riaditeľ spoločnosti Spaceflow. S novým riešením môžu prenajímatelia a prevádzkovatelia budov získať ľahšiu kontrolu nad svojimi nehnuteľnosťami a zvýšiť ich atraktivitu poskytovaním inteligentných služieb zameraných na obyvateľa budovy.

FLOW podporuje ciele udržateľnosti a wellness u prenajímateľa a nájomcu s optimalizovaným riadením energie a zmenami v správaní koncových užívateľov, ktoré vedú k úsporám energie až 20% - to všetko pri predĺžení životnosti vstavaných technológií.


K zavedeniu integrácie FLOW dôjde v troch fázach. V prvej fáze, ktorá je aktuálne k dispozícii, poskytuje FLOW dohľad nad energetickými tokmi meraním spotreby elektriny, vody a tepla, kvality ovzdušia a tiež analytické a predošlé protokoly na dashboard. "S dátami na dosah ruky môžu prenajímatelia a prevádzkovatelia budov riadiť vylepšenia budov, a tým znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť efektivitu a zisk," poznamenal Balík zo spoločnosti Spaceflow.

 

Vo štvrtom štvrťroku 2021 budú koncoví užívatelia aj správcovia priestorov môcť ovládať hardware budovy podľa definície správy nehnuteľností. Rôzne skupiny užívateľov budú môcť prostredníctvom aplikácie Spaceflow zapínať/vypínať svetlá, ovládať HVAC, otvárať/zatvárať dvere alebo žalúzie a mnoho ďalšieho.

Flowbox, spoločnosť zaoberajúca sa správou pokročilých technológií na trhu od roku 2012 podporuje stovky technológií od rôznych výrobcov hardvéru a ponúka miestne i cloud integráciu.


Integrácia Spaceflow a Flowbox, ktorá bude k dispozícii v roku 2022, umožní automatizáciu užívateľských prostredí. "Nájomníci i správcovia priestoru budú môcť konfigurovať automatické scenára prostredníctvom aplikácie Spaceflow a administrátorského panelu." Akonáhle budú miestnosti nakonfigurované, stanú sa automatickými a inteligentnými jednotkami, ktoré sa prispôsobia prednastaveným parametrom užívateľa, dennej dobe, počasie a ďalším podmienkam. Budovy budú lepšie reagovať na interné a externé vstupy, pričom budú zodpovedné a rozumné voči životnému prostrediu," opísal Balik, generálny riaditeľ spoločnosti Spaceflow.

"V tejto fáze pomôže FLOW optimalizovať údržbu budovy detekciou anomálií, elimináciou ľudských chýb a prevedením preventívnej prediktívnej údržby využívajúce princípy AI a strojového učenia. Táto pokročilá analýza veľkých dát môže prispieť k zníženiu výpadkov a zvýšenie hodnoty životnosti zariadenia," dodal Tomas Rendl, generálny riaditeľ spoločnosti Flowbox.

"Vďaka FLOW budú naši zákazníci pred nadchádzajúcou legislatívou EÚ, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2025. Legislatíva bude vyžadovať, aby väčšina nebytových budov bola schopná nepretržite kontrolovať, zaznamenávať a analyzovať svoju spotrebu energie, monitorovať a kontrolovať aspoň 80% prevádzok HVAC, porovnávať energetickú náročnosť a okrem iného hľadá zlepšenie," uviedol Rendl zo spoločnosti Flowbox. S pomocou FLOW môžu vlastníci nehnuteľností získať certifikát ISO 50001 Energy Management Certification, zúčastňovať sa schémy energetickej flexibility a byť pripravení na budúcnosť.

FLOW je k dispozícii klientom Spaceflow a Flowbox po celom svete. Ďalšie informácie nájdete https://spaceflow.io/en/flow/ alebo na  https://www.flowbox.com/en/solution/flow/

Zdroj: // Spaceflow