Stavebná produkcia v menovom bloku klesla v novembri po úprave o sezónne vplyvy oproti predchádzajúcemu mesiacu o jedno percento po októbrovom poklese na úrovni 0,6 percenta. Aj v celej EÚ predstavoval pokles stavebnej produkcie v novembri jedno percento, zatiaľ čo v októbri klesla produkcia o 0,4 percenta.

 

V medziročnom porovnaní sa produkcia v stavebnom sektore znížila v novembri v eurozóne o 2,2 percenta. Pokles sa tak viac než strojnásobil. V celej EÚ klesla produkcia v stavebníctve medziročne o 2,1 percenta.

Z jednotlivých štátov Európskej únie, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejší medzimesačný pokles stavebnej produkcie zaznamenali Česko, Nemecko a Maďarsko. Naopak, najvyšší rast produkcie dosiahli Rumunsko, Slovensko, Belgicko a Španielsko.