Cieľom výstavby bolo využiť niekdajšie nevyužívané parkovisko na výstavbu moderného administratívno-obchodného komplexu Bastion Office Center. Keďže projekt stojí na mieste za bývalým mestským opevnením, od slova bašta je odvodený aj jeho názov Bastion. Urbanistické riešenie stavby bolo dané typom okolitej zástavby – išlo o prieluku, ktorú bolo potrebné vyplniť.

Architekti tak vytvorili dva hlavné štvorpodlažné uličné trakty – na Továrenskej aj Hviezdoslavovej ulici. Kolmo na ne sú osadené tri päťpodlažné priečne krídla (symbolický odkaz na dávnu zástavbu trojicou domov), ktoré pomyselne levitujú nad podlažím prízemia.V horných podlažiach pre zmenu ustupujú a prispôsobujú sa takto mierke ulice.

V budove boli navrhnuté tri átriá, ktoré zabezpečujú denné svetlo aj v hĺbke dispozície.

Vnútorná dispozícia

Vnútorné komunikácie sú napojené na dve hlavné komunikačné jadrá, ktoré prechádzajú cez všetkých 9 podlaží, z čoho je šesť nadzemných. Prízemie je určené pre obchod a služby s recepciou nadväzujúcou na pasáž, ktorá prepája Hviezdoslavovu a Továrenskú ulicu. Prenajímateľné priestory na ostatných podlažiach sú určené pre administratívu.