ZELENÉ BUDOVY

Celkovo máme v Bratislave takmer 723,302 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 36% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 40 z 274 budov. Z certifikovanej ponuky má 63 % BREEAM, 4 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 33 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding maj v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pradiareň 1900. V prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

TRANSAKCIE NA TRHU KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (OFFICE TAKE-UP)

Nájomné transakcie dosiahli v prvom štvrťroku 2023 výmeru 45 228 m2, čo predstavuje 17 % pokles v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní však objem prenajatých plôch stúpol o 5 %. Najviac prírastkov tvorili nové nájomné zmluvy, v objeme 46 % a pred-prenájmy, v objeme 31 %. Renegociácie predstavovali 21% a expanzie boli na úrovni 2 %.

Prenájom


Dominoval objem transakcií vo verejnom sektore o výmere 12 889 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola taktiež vo verejnom sektore, pričom išlo o pred-prenájom s celkovou výmerou 7 743 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 12 transakcií s výmerou nad 1 000 m2. Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal verejný sektor (28,50 %), nasledoval sektor profesionálnych služieb (21,26 %) a IT sektor (18,01 % %).

 

Prenájom

 

Tabulka

 

NEOBSADENOSŤ KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (OFFICE VACANCY)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala nárast o 61 bázických bodov na súčasných 11,82 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží (6,39%), nasleduje centrum mesta (8,54 %) a vnútorné mesto (9,36%). Na štvrtom mieste je CBD (13,94%) a na poslednom okrajová časť mesta (15,70%).
 

Rozdelenie podľa BRF