Vstup zahraničných developerov nie je v prípade Bratislavy každodennou udalosťou. Špecifický lokálny trh praje najmä domácim firmám, zorientovaným v prostredí a legislatíve. Preto je príchod nového investora, hoci aj zo stále blízkeho Česka, zaujímavým javom, ktorý si zaslúži pozornosť. Vstup nových developerov je o to podstatnejší, lebo prispieva k rozbehu niektorých už dlhšie známych, ale na prvý pohľad len pomaly sa vyvíjajúcich projektov – ako je aj zámer dvojice veží Portum na nároží Landererovej a Košickej ulice.

Čo Vás podnietilo k vstupu na bratislavský realitný trh? V čom je bratislavský trh zaujímavý natoľko, aby ste preniesli svoje aktivity aj sem?

Dušan Dvořák: Naša dlhodobá stratégia bola pôsobiť v troch veľkých mestách – v Prahe, v Brne a v Bratislave. Bratislava podľa nášho názoru má pomerne veľký potenciál, pokiaľ ide o predaj typu bytov, ktoré  chceme vo všeobecnosti stavať – teda prémiové bývanie. Naša úvaha pre vstup na bratislavský trh sa okrem toho opierala o pozorovanie realizačných cien, cien stavebných prác, porovnanie nákladovosti a výnosnosti. Zaujímavá je aj platba eurom, vzdialenosť do Viedne a aktuálne trendy v cenách bytov.

 

Prečo ste sa rozhodli práve teraz? Viaceré zo spomenutých faktorov – mena, poloha, už platia dlhodobo.

Dušan Dvořák: Vždy je dôležité mať do čoho vstúpiť. Pre nás to nie je len všeobecne Bratislava ako taká, ale je to spojené aj s konkrétnym projektom. Na mesto sme pozerali už niekoľko rokov, ale to, čo sme mali k dispozícii na kúpu, nám neprišlo veľmi zaujímavé na realizáciu. Portum je však tak zaujímavý projekt, že sme po celý rok 2020 na ňom pracovali. Otázka teda nebola kedy, ale do čoho sme chceli vstúpiť.

Petr Teplý: Na Bratislavu pozeráme už nejaké tri roky a máme v tíme veľa ľudí, ktorí v Bratislave už fungovali. Nie je to pre nás neznáme prostredie. Zóna v okolí Portumu je veľmi atraktívna a je to miesto, kde rozvoj developmentu je veľmi rýchly. To sa nám páči.

 

 

Sú medzi Prahou a Bratislavou nejaké rozdiely, čo sa týka prístupu k developmentu? Stretli ste sa tu s iným prístupom oproti Prahe?

DD: Určite má Slovensko ako také svoje špecifiká, ktoré sa ukazujú v určitých častiach developmentu. Je to odlišné najmä čo sa týka financovania stavieb, prístupu bánk, fungovania jednotlivých splátok, rozdelenia dlhu apod. Právne prostredie je tak rozdielne, ale stále veľmi podobné.

PT: V Bratislave sa už nachádza pomerne dosť developerov pôsobiacich v Česku aj na Slovensku – napr. YIT, FINEP. Zásadné odlišnosti ani ja nevidím.

 

Je Bratislava v niečom lepšia? Keď som sa rozprával s ľuďmi z IPRu, tak mi hovorili, že závidia, ako rýchlo sa u nás stavia, resp. sa povoľuje. Roman Koucký sa vyjadril veľmi pozitívne k výškovým budovám.

DD: Čo sa týka downtownu, tak je to niečo unikátne, čo Praha nemá a mať asi ani nebude. Rozdiel je daný tým, že Praha má štatút UNESCO a výškové budovy sú problematické. Neviem si predstaviť, že by tam niečo také ako v Bratislave mohlo vzniknúť. Fakt, že to v Bratislave vzniklo, od úvahy vybudovať to až po realizáciu, však dáva pocítiť, že Bratislava dorástla na veľkomesto západného sveta. Mesto sa tým dostáva na vyšší level.

 

"Čo sa týka downtownu, tak je to niečo unikátne, čo Praha nemá a mať asi ani nebude."

 

Ako vidíte súčasnú Bratislavu a ako ju vidíte v budúcnosti? Z mojej perspektívy je napríklad Praha krásne historické mesto, ale aj akási stará dáma, ktorej by sa zišla nová energia. Bratislava je na tom úplne opačne.

DD: To máte úplnú pravdu. To bol dôvod, prečo nás Bratislava a samotné Portum nalákalo a okúzlilo. Bratislava má síce na rozdiel od Prahy malé historické centrum, ale rozvoj mesta sa uberá míľovými krokmi. Bratislava chce predbehnúť Prahu v západnom štýle stavieb a progrese. Mesto neskutočne vyrástlo, kedysi som ho vnímal ako menšie ako Brno. Teraz aj s aglomeráciou šialene rastie. Bratislava na Dunaji má šancu vyrásť na zaujímavé veľkomesto v Strednej Európe s krátkou vzdialenosťou k Viedni. Stať sa v tomto regióne lídrom, aj čo sa týka architektúry aj fungovania mesta. Vo vedení mesta máte ľudí, ktorí sa starajú o to, aby tá Bratislava niekam rástla a dávajú tomu zelenú.

PT: Ja by som len doplnil, že z môjho pohľadu je to moderné mesto, ktoré prechádza veľkou zmenou vývoja aj vďaka tomu, ako sa stanovujú limity pre výstavbu. Zahusťovať do výšky je správne, na rozdiel od Prahy, kde sa zastavujú lúky v tesnom okolí. Už ani neviem, koľko má Praha mestských častí. Toto nie je správny rozvoj mesta. Mesto treba zahusťovať, podporovať infraštruktúru a dopravné napojenie, cyklotrasy a bezemisnú dopravu. Ide to správnym smerom a chceme byť pri tom. Máme projekt, ktorý bude niečím unikátny, skvelo doplní celú lokalitu a dúfame, že sa stane jednou z dominánt celého downtownu.

 

Zdroj:// YIMBA