Trend je jasný

Ľudský vplyv na životné prostredie je jedným z najdominantnejších problémov súčasnosti. Nie je preto náhodou, že aj téma spoločenskej zodpovednosti neustále naberá na sile. Európska únia si dala cieľ byť uhlíkovo neutrálnou do roku 2050, USA zavádzajú čoraz viac daňových zvýhodnení pre udržateľné podnikanie a už aj na Slovensku sa objavili zelené dlhopisy. Nielen zákazníci, ale aj medzinárodné organizácie, investičné fondy a banky začínajú preferovať financovanie projektov a firiem, ktoré sú zdravé, udržateľné a zodpovedné. Najdôležitejšie sú pritom iba tri písmená: ESG.

Zdroj foto: Corwin

Čo je to ESG?

ESG (Environmental, Social, Governance) predstavuje sadu kritérií zodpovedného podnikania. Vyjadrujú, ako organizácia vplýva na životné prostredie, komunitu a či je zodpovedne riadená. Súlad s týmito kritériami je prísne sledovaný na medzinárodnej úrovni a je už dnes jedným z najlepších spôsobov, ako určiť budúceho lídra na trhu. Získanie výhodnejšieho financovania, schopnosť reagovať na regulácie či jednoducho prestíž tak závisia aj od toho, ako firma nakladá s odpadom, čo robí pre zlepšenie energetickej efektivity, zníženie svojej uhlíkovej stopy alebo ako hospodári s vodou.

Fungujú už aj u nás

Bratislavský Einpark Offices je toho jasným dôkazom. „Už dávno pred začiatkom pandémie sme vedeli, že zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť budú v kancelárskom segmente mimoriadne dôležité. Preto sme investovali do toho, aby naša budova spĺňala najprísnejšie certifikačné kritériá udržateľnosti LEED Platinum. To okamžite zaujalo veľké zahraničné firmy. Einpark vidia ako jeden z nástrojov, ktorý im pomáha znižovať ich negatívne vplyvy na životné prostredie a zlepšuje im ESG skóre. Aj v čase, keď veľké množstvo firiem redukuje svoje zastúpenie v kancelárskych budovách alebo ich dokonca úplne opúšťa, sa nám darí získavať nových nájomcov,“ hovorí Peter Demský, obchodný riaditeľ CORWIN. Od svojho dokončenia v roku 2020 sa do Einparku nasťahovala centrála McDonald’s, Mercedes-Benz, ERNI, Beiersdorf, Softec či Metrohm.

Zdroj foto: Corwin

Investícia do zelenej budovy je investíciou do ľudí

Medzi hlavné výhody udržateľných budov patria nižšie náklady na prevádzku, obmedzenie plytvania zdrojmi či nižšie náklady na údržbu. Ale sú medzi nimi aj na prvý pohľad nesúvisiace benefity, ako vyššia produktivita zamestnancov firiem, väčší komfort a pokles chorobnosti u nájomníkov. Najmä posledný bod, aj keď ťažšie merateľný, možno považovať za najväčší prínos zelených budov, keďže náklady spojené s ľudskými zdrojmi patria neraz medzi najvýznamnejšie firemné výdavky. 

„V celom Einparku máme mimoriadne šetrnú a zdravú technológiu chladiacich trámov. Tá funguje na princípe sálania. Nevíri prach, nefúka studený vzduch a vytvára omnoho príjemnejšie a zdravšie vnútorné prostredie, ako je to v prípade použitia konvenčného chladenia, ktoré stojí za stúpajúcim výskytom respiračných ochorení aj v letných mesiacoch. Využívame tiež systém monitoringu CO2, ktorý zaisťuje, že sa v miestnosti automaticky vymieňa čerstvý vzduch podľa momentálnej potreby. Tieto a ďalšie technológie nielen znižujú negatívne dopady na planétu, ale vytvárajú aj príjemnejšie pracovné prostredie a chránia zdravie obyvateľov budovy,“ opisuje Demský. Práve vďaka týmto technológiám dokážu zelené budovy znížiť mieru absencie zo zdravotných dôvodov, zvýšiť produktivitu a tým aj zaistiť vyššiu návratnosť investície. 

Zdroj foto: Corwin

Greenwashing je riziko

Aj pri téme udržateľnosti však treba dbať na detaily. Klienti musia vyberať spomedzi desiatok ponúk a prívlastkom „zelený“ sa dnes chvália aj subjekty, ktoré si plnenie ESG princípov nevedia obhájiť. „Stretli sme sa aj s tým, že niekto propagoval ‚stropné chladenie‘ v budove, no išlo len o bežnú klimatizačnú jednotku schovanú pod stropom. To, samozrejme, na rozdiel od pravého stropného chladenia, ktoré funguje na princípe sálania, nemá žiadne zdravotné ani ekonomické benefity,“ dopĺňa Peter Demský.

Aj takéto prípady však ukazujú, že na trhu sa ekologickosť stáva mimoriadne žiadaným atribútom, udržateľné priestory vedia pozdvihnúť biznis a na „zelenosti“ sa rozhodne dá zarobiť.

 

Zdroj:// Forbes