Spoločnosť investuje do aktív v strednej Európe, najmä v Česku, Poľsku a na Slovensku. Na svojej oficiálnej stránke holding píše, že majetkové záväzky od zakladateľov dosahujú 200 miliónov eur.

Developer informoval, že hlavnú časť svojich aktivít postupne presúva do zahraničia. Dôvodom je nielen vyhľadávanie nových obchodných príležitostí, ale aj spomínané brownfieldy.

Trendom nie je záber pôdy

Aktuálne stavia v Ľubľane najväčší obytný komplex Kvartet. Vo svojom druhom miestnom projekte Vilharia získal predcertifikáciu LEED Platinum. S výstavbou Vilharie by mal začať v poslednom kvartáli 2022, zhruba dva roky od získania pozemku v širšom centre mesta. Projekt Kvartet sa po dokončení, rovnako ako bratislavský Einpark Offices, zaradí medzi jedno percento najudržateľnejších stavieb na svete a stane sa najzelenšou administratívnou budovou v Slovinsku. Zároveň pôjde o najzelenšiu administratívnu budovou v tejto názvom k nám blízkej krajine.

„Ide o trend rozvoja moderných miest. Nie expandovanie do šírky a zaberanie ďalšej poľnohospodárskej pôdy, ale naopak, rast v rámci ich existujúcich hraníc. V Ľubľane si za prioritu stanovili revitalizáciu brownfieldov, majú jasnú stratégiu a urbanistickú víziu. Tá kladie dôraz na udržateľnosť, podporu zelených projektov či alternatívnych foriem dopravy, čo sú pozitívne trendy rozvoja, ktoré naša spoločnosť už dlhodobo sleduje,“ vysvetľuje Michal Maco, Country Manager Corwinu.