Lakeside Park 02 sa profiluje ako bezpečná, anti-COVID budova, ktorá využíva najmodernejšiu vzduchotechniku a bezdotykové technológie pre bezpečnosť nájomcov. V projekte sú taktiež použité ekologické stavebné materiály. Na realizácii Lakeside Park 02 spolupracujú spoločnosti Immocap a WOOD & Company.

Jedným z dodávateľov je nemecká spoločnosť Wicona, ktorá využíva pre svoje hliníkové produkty jedinečné nízkouhlíkové zliatiny od svojej materskej spoločnosti HYDRO. Zatiaľ čo produkcia 1 kilogramu hliníkovej zliatiny v Európe znamená v priemere vznik 8,6 kg CO2 a globálny priemer dosahuje dokonca až 16,7 kg CO2, v prípade spoločnosti HYDRO ide o niekoľkonásobne nižšie hodnoty. Pri materiáli HYDRO REDUXA je to 4 kg CO2 a pri variante HYDRO CIRCAL iba 2,3 kg CO2.

Znižovanie uhlíkovej stopy v procese výstavby a životného cyklu budov je jedným z našich dlhodobých cieľov. Hliník patrí k najvyužívanejším stavebným materiálom, no má aj značnú emisnú stopu. Vďaka spolupráci so spoločnosťou WICONA sme ju dokázali znížiť až o takmer dve tretiny. Podobné riešenia predstavujú vďačný príklad, ako aj stavebný sektor môže reagovať na zmenu klímy, ktorá patrí v súčasnosti k naliehavým výzvam. V našich projektoch preto budú takéto riešenia naďalej pribúdať. Trendom vo svete sú dnes už uhlíkovo neutrálne respektíve uhlíkovo negatívne projekty,“ načrtol Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap.

Ušetrené emisie CO2, ktoré by absorbovalo 554 stromov

Spoločnosť Wicona dodá z nízkouhlíkových hliníkových zliatin na projekt Lakeside Park 02 napríklad elementový fasádny systém či dverové a okenné konštrukcie.

Celková hmotnosť hliníkových profilov použitých pri výstavbe je približne 99 ton čistého hliníka, z čoho 59 ton pochádza z hliníkovej zliatiny HYDRO CIRCAL a 40 ton z hliníkovej zliatiny HYDRO REDUXA. Ušetrený objem tak predstavuje 554 ton CO2 v porovnaní s konvenčne vyrábaným hliníkom. To zodpovedá vysadeniu viac ako 500 stromov, ktoré počas životného cyklu absorbujú približne rovnaký objem CO2.

„Vo Wicona veríme, že máme zodpovednosť a schopnosť prispieť k jednej z aktuálne najpálčivejších globálnych výziev, ktorou je zmena klímy. Snažíme sa znížiť produkciu CO2 v našich produktoch na minimum, a to aj vďaka zliatine HYDRO REDUXA, pri výrobe ktorej používame iba energiu z obnoviteľných zdrojov a zliatine HYDRO CIRCAL, kde je vstupnou surovinou minimálne 75 % post-spotrebiteľského recyklátu. Tým myslíme výlučne hliník, ktorý dosiahol ako výrobok koniec svojej životnosti, a za pomoci našej najmodernejšej patentovanej technológie ho dokážeme vrátiť späť do obehu,“ vysvetľuje Albert Lapka, Area Manager pre slovenský, český a maďarský trh spoločnosti Wicona.

Udržateľné kancelárie s certifikátom LEED Gold

Lakeside Park 02 patrí k prvým administratívnym budovám na Slovensku, ktoré využijú nízkouhlíkový hliník. Je to v súlade s celkovým konceptom projektu, ktorý ašpiruje na zelený certifikát LEED Gold.

„Našou víziou bolo od začiatku, aby Lakeside Park 02 ponúkol bezpečné a udržateľné pracovné prostredie. Sme hrdí na progresívne riešenia v projekte, ku ktorým patria aj produkty spoločnosti Wicona. Ide o prvú budovu v našom portfóliu, ktorú nekupujeme ako hotovú, ale stavia sa pod naším ‚dohľadom‘. Dávame si preto obzvlášť záležať, aby sme investorom v našich realitných fondoch priniesli ďalší kvalitný produkt,“ doplnil Radovan Sukup, asset manažér WOOD & Company.

Wicona je v prípade Lakeside Park 02 ďalším z globálnych dodávateľov. Immocap a WOOD & Company na projekte spolupracujú aj so svetoznámou japonskou spoločnosťou Takenaka, ktorá dohliada na realizáciu a technickú kvalitu projektu.

Výstavba administratívnej budovy Lakeside Park 02 sa začala koncom februára 2020, momentálne sa blíži k dokončeniu hrubej stavby a dosiahnutiu plnej výšky. Dokončenie projektu je naplánované na druhý kvartál 2022. Na trh prinesie 14 370 m2 kancelárskych priestorov na 13 nadzemných podlažiach s výhľadom na panorámu Malých Karpát a jazero Kuchajda.

Rozloha typického podlažia dosiahne viac ako 1 200 m2. Na komfort užívateľov sa prihliada nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Ten sa zvýši vďaka verejným priestorom v podobe zeleného parku a veľkého cyklozázemia. Lakeside Park 02 počíta aj s vybudovaním 310 parkovacích miest na 3 podzemných podlažiach a s novými parkovacími kapacitami v exteriéri.