Koncepcia administratívneho projektu The Mill s prenajímateľnou komerčnou plochou 25.000 m2 vychádza z atraktívnej lokality Mlynských Nív, ktoré sa stávajú novým biznisovým bulvárom. Ideovo je projekt odkazom na starú priemyselnú zónu, kde v blízkosti dnešného staveniska stála a fungovala povrazáreň a parný mlyn. V okolí budovy sa počíta s plochami zelene, výsadbou rastlých stromov a výstavbou nových chodníkov.

„Celý tím Immocapu prijal rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov s radosťou, a môžem potvrdiť, že začíname s výstavbou. Jej ukončenie je naplánované na prvý kvartál 2023 a okrem prívlastkov ako zelený a anti-covidový bude pridanou hodnotou tohto administratívneho projektu aj komplexné cyklistické zázemie na prízemí a škôlka pre 100 detí. Novovznikajúce námestie pred hlavným vstupom do budovy The Mill zabezpečí komfortné, architektonicky ucelené prostredie pre oddych zamestnancov a skvalitní verejný priestor v tomto území“, povedal Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu spoločnosti Immocap.

Ako dodal Jakub Gossányi, pre úspech každého projektu je dôležité počúvať svojich potenciálnych partnerov. The Mill si už v prípravnej fáze vybrala renomovaná zahraničná spoločnosť za svoju budúcu centrálu, kde okrem rozvíjajúcej sa lokality a výbornej dostupnosti, určite rozhodla aj efektivita a flexibilita pri riešení kancelárskych priestorov.

Architektonický návrh budovy vzišiel z medzinárodnej súťaže, ktorej víťazom sa stal ateliér D K L N. Na projekte spolupracuje so spoločnosťou OBERMEYER HELIKA.

Na pôdoryse písmena T budú spojené dve hmoty, nižšia časť vyrastie do výšky 12 nadzemných podlaží, vyššia ponúkne 17 nadzemných podlaží. Plocha podzemného parkoviska na 4 podlažiach bude disponovať 405 parkovacích miest pre zamestnancov a návštevníkov.