Spoločnosť zároveň potvrdila, že na mieste plánuje vytvoriť nový, živý priestor pre bývanie, prácu, trávenie voľného času a zachová aj kultúrno-spoločenskú funkciu. „Na príprave projektu pracujeme viac ako 4 roky, zorganizovali sme veľkú medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorej víťazom sa stali renomované holandské ataliéry KCAP a Cityförster.  Sme hrdí, že na Trnavské mýto prinášame projekt, ktorý zásadne zlepší život Bratislavčanov v mnohých ohľadoch,“ vraví CEO spoločnosti Immocap, Martin Šramko.

Immocap začne v prvej polovici januára 2022 s montážou stavebného oplotenia okolo bývalého Domu odborov, ktoré okrem štandardnej funkcie poslúži aj ako komunikačný prostriedok s verejnosťou. V tejto fáze sa tiež začne s prvými prácami na fasáde a demontovaním mramorového obkladu. Ako investor už na začiatku prisľúbil, tento obklad šetrne uskladní, aby bol pripravený na opätovné použitie priamo v Novom Istropolise, ale v prípade záujmu aj pre mestské či štátne organizácie. Rovnako zodpovedne sa Immocap postavil aj k umeleckým dielam a artefaktom, ktoré v spolupráci s expertnou firmou pred časom uložil v špeciálnom sklade a plánuje ich umiestniť  v novom projekte.

Lokalitu Trnavského mýta a projekt Nový Istropolis považuje spoločnosť Immocap, aj vďaka skvelej dopravnej dostupnosti a súladu s územným plánom mesta, za najvhodnejšiu alternatívu pre vznik Národného kultúrno-kongresového centra (NKKC). Developer je pripravený kultúrno-spoločenskú funkciu na mieste zachovať aj v prípade, že štát o spoluprácu neprejaví záujem.

Nový Istropolis prinesie kvalitné verejné priestory

Kultúrno-spoločenská funkcia v Novom Istropolise zostane zachovaná.

„Ponúkli sme štátu a Občianskemu združeniu za NKKC spolufinancovanie vlastnými zdrojmi vo výške 15,6 milióna EUR, vrátane poskytnutia pozemku ako aj vkladom zahraničného a vlastného know-how. Immocap nemá záujem byť prijímateľom štátnej pomoci na výstavbu NKKC, pretože tým je podľa uznesenia vlády Občianske združenie NKKC. Máme záujem o dialóg s predstaviteľmi štátu aj s NKKC, pretože veríme, že kultúrno-spoločenská časť projektu v Novom Istropolise je niečo, čo sa môže podariť vybudovať na Slovensku raz za 100 rokov. Takýto projekt, by bol obrovským prínosom nielen pre Bratislavu, ale aj celé Slovensko. V prípade, ak štát o takúto formu spolupráce neprejaví záujem, budeme hľadať iné možnosti financovania alebo úpravy kultúrnej časti projektu tak, aby bola zachovaná kultúra a zároveň to bolo financovateľné zo súkromného kapitálu. Zachovanie kultúry v Novom Istropolise v každom prípade splníme, čo sme potvrdili aj zmluvným záväzkom voči mestskej časti Nové mesto,“ dodal CEO spoločnosti Immocap Martin Šramko.