Projekt nového Istropolisu, verejnosti predstavený už v roku 2020, skultivuje lokalitu a prinesie zásadné oživenie Trnavského mýta v podobe vitálnej zóny s dostatkom priestoru pre prácu, bývanie aj kultúrno–spoločenské vyžitie. Zóna má všetky predpoklady, aby sa po oživení zanedbaného územia stala dynamickým bodom v rámci hlavného mesta. Prispeje k tomu najmä kultúrno-spoločenská sála, ktorá ponúkne reprezentatívne priestory pre rôzne druhy podujatí od kultúrnych, koncertov, festivalov, firemných podujatí, prednášok, výstav či kongresov.

Okrem modernej kultúrno-spoločenskej sály a priestorov pre prácu aj bývanie prinesie Immocap v novom Istropolise aj kvalitné verejné priestranstvá, na ktorých spolupracuje s európskou špičkou v urbanizme – ateliérmi KCAP a Cityförster. V novej zóne vzniknú tri nové námestia a parter s obchodmi, službami či gastro prevádzkami a kaviarňami. Okrem spomínanej kultúrno-spoločenskej sály budú aj tieto externé zóny ponúkať ďalšie možnosti na organizáciu kultúrnych podujatí, trhov a komunitných stretnutí. Vnútroblokové ulice medzi administratívnymi a rezidenčnými budovami budú mať kľudnejší a komornejší charakter. Plánom je nahradiť betónové plochy a neudržiavané parkovisko vodnou plochou, nízkou i vzrastlou zeleňou – stromy, kvety a trávniky.