Na pozemkoch plánuje vybudovať projekt, ktorý bude kombináciou bývania a kancelárií a ktorý ráta s vybudovaním kompletnej občianskej vybavenosti v danej lokalite. Projekt je momentálne v procese prípravy s predpokladaným začiatkom stavebných prác v horizonte troch rokov.

Fotografia pozemkov spoločnosti Penta Real Estate.

Zdroj: Penta Real Estate

Fotografia pozemkov spoločnosti Penta Real Estate.

Akvizíciou pozemkov napĺňa spoločnosť Penta Real Estate svoju stratégiu dlhodobého rastu a upevňuje svoju pozíciu významného hráča na lokálnom trhu. „Táto transakcia je súčasťou strategickej expanzie, v rámci ktorej chceme upevňovať naše dlhodobé postavenie významného developera na bratislavskom realitnom trhu. Územie vnímame ako veľmi dôležité pre rozvoj hlavného mesta s ambíciou vytvoriť protipól k biznisovému centru a vznikajúcemu downtownu na druhom brehu Dunaja“, hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

Pozemky spoločnosti Penta Real Estate na južnom brehu Dunaja.

Zdroj: Penta Real Estate

Pozemky spoločnosti Penta Real Estate na južnom brehu Dunaja.

„Historicky sa nám osvedčili väčšie a dlhodobejšie projekty, jedným z nich je napríklad aj novovznikajúca mestská štvrť Bory, ktorú budujeme na západe Bratislavy. Aj preto sme sa rozhodli vstúpiť do tohto veľkého zámeru, keďže vybudovanie takéto typu projektu zaberie celé desaťročie. Verím, že v jeho závere sa kvalita realitného developmentu v našom hlavnom meste opäť posunie o niekoľko krokov dopredu.“ uzatvára Nevolník.